หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊อ
อักษรล้านนา
คํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้อ]
ความหมาย

น๑.ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นตาล ผลกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๕ - ๒.๐ ซ.ม.เปลือกบางสีฟ้า เป็น ทะลาย เวลากินใช้ตะแกรงร่อนให้เปลือกกะเทาะออกแล้วลวกด้วยน้ำร้อนให้ระอุหรือนึ่งให้สุก คลุกเกลือป่น กินเป็นของขบเคี้ยว หรือกินกับข้าวเหนียวร้อนๆ ก็อร่อย น๒.เรียกพลอยแดงหรือทับทิมสำหรับทำหัวแหวนว่า แก้วก๊อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อ (คํอฯ)