หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊วน
อักษรล้านนา
ก้วฯร
เทียบอักษรไทย
[ก๊วน]
ความหมาย

น.แก๊ง,กลุ่ม,คณะ,พรรคพวก,หมู่,เหล่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊วน (ก้วฯร)