หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊มง้ม
อักษรล้านนา
ค้฿มฯง้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้มง้ม]
ความหมาย

ก.ค้อมลง ใช้กับของใหญ่; โก๊มโง้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊มง้ม (ค้฿มฯง้฿มฯ)