หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊บสาม
อักษรล้านนา
ค฿ปฯสามฯ
เทียบอักษรไทย
[คบสาม]
ความหมาย

ก.ประกบกัน ๓ ชั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊บสาม (ค฿ปฯสามฯ)