หน้าหลัก
ก๊บกั๋น
ค฿ปฯกันฯ
[คบกัน]

ก.ประกบเข้าด้วยกัน อย่างข้าวต้มมัด เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊บกั๋น (ค฿ปฯกันฯ)