หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊บ
อักษรล้านนา
ค฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[คบ]
ความหมาย

ก.ประกบ,ซ้อน,ทับ,ทบ; กุ๊บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊บ (ค฿ปฯ)