หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊น
อักษรล้านนา
ค้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้น]
ความหมาย

ว.ซ้น - อาการที่ ข้อมือ ข้อเท้า หรือ กระดูก ได้รับแรงกระแทกทำให้เคลื่อนจากที่เดิม; โก๊น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊น (ค้฿นฯ)