หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊ดหล้องหง้อง
อักษรล้านนา
ค฿ดฯห้ลฯอฯงห้งฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[คดหล้องหง้อง]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งเล็กที่งอหรือคด ถ้าของสิ่งใหญ่ ใช้ ก๊ดโหล้งโหง้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊ดหล้องหง้อง (ค฿ดฯห้ลฯอฯงห้งฯอฯง)