หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊งเหล้า
อักษรล้านนา
ค้฿งฯเหั้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[ค้งเหล้า]
ความหมาย

ก.ดื่มสุรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊งเหล้า (ค้฿งฯเหั้ลฯา)