หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้ำ
อักษรล้านนา
ก้ฯลฯา
เทียบอักษรไทย
[กล้ำ]
ความหมาย

ว.ด้าน,ทิศ,ฝ่าย; เช่น ก้ำเหนือ - ทิศเหนือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้ำ (ก้ฯลฯา)