หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้าแฮงควาย
อักษรล้านนา
ค่าฯแรงฯฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่าแรงฅวาย]
ความหมาย

น.ค่าเช่าควายไปใช้ในฤดูทำนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าแฮงควาย (ค่าฯแรงฯฅวฯายฯ)