หน้าหลัก
ก้ายียะ
ก้ลฯาเยยฯะ
[กล้าเยียะ]

ก.กล้าทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าเยียะ (ก้ลฯาเยยฯะ)