หน้าหลัก
ก้าหลั๋กก้าต๋อ
ค่าหัลฯกค่าฯตํอฯ
[ค่าหลักค่าตอ]

ดู...ก้าต๋อ

ก้าต๋อ
ค่าฯตํอฯ
[ค่าตอ]

น.ค่าสัมปทานป่าไม้; ก้าหลั๋กก้าต๋อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าหลั๋กก้าต๋อ (ค่าหัลฯกค่าฯตํอฯ)