หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้ายแกน
อักษรล้านนา
ค่าฯยฯแคนฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่ายแคน]
ความหมาย

ก.เบื่อหน่าย,ระอาเหลือเกิน; เบื่อหน่ายก้ายแกน - เบื่อหน่ายเป็นที่สุด,สุดจะระอา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้ายแกน (ค่าฯยฯแคนฯ)