หน้าหลัก
ก้าย
ค่าฯยฯ
[ค่าย]

ก.เบื่อ,หน่าย,ระอา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าย (ค่าฯยฯ)