หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าย
อักษรล้านนา
ค่าฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่าย]
ความหมาย

ก.เบื่อ,หน่าย,ระอา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าย (ค่าฯยฯ)