หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าผี
อักษรล้านนา
ค่าฯผี
เทียบอักษรไทย
[ค่าผี]
ความหมาย

น.เงินหรือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้หญิงเพื่อไหว้ผีประจำตระกูลในการสมรส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าผี (ค่าฯผี)