หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าบตื๊น
อักษรล้านนา
คาฯปฯทื้นฯ
เทียบอักษรไทย
[คาบทื้น]
ความหมาย

ก.คาบแล้วสะบัด หรือทึ้งเพื่อให้ขาดหรือหลุดออกมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าบตื๊น (คาฯปฯทื้นฯ)