หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าบง
อักษรล้านนา
ก้ลฯาบ฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้าบง]
ความหมาย

น.ต้นกล้าที่เพาะไว้ที่ถอนจากแปลงมาชำไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้แข็งแรงแล้วจึงถอนไปปลูกในนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าบง (ก้ลฯาบ฿งฯ)