หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าน้ำหงาน
อักษรล้านนา
ค่าฯนาฯํ้หงฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่าน้ำหงาน]
ความหมาย

น.ค่าตอบแทนที่สัตว์ตัวผู้มาผสมพันธุ์กับสัตว์ตัวเมีย ใช้กับสัตว์ที่มีหงาน(ตะโหงก)เช่นวัว ควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าน้ำหงาน (ค่าฯนาฯํ้หงฯานฯ)