หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้านฝ้า
อักษรล้านนา
ก้านฯฝ้า
เทียบอักษรไทย
[ก้านฝ้า]
ความหมาย

น.ระแนง - ไม้ที่พาดตามยาวสำหรับรับกระเบื้องมุงหลังคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้านฝ้า (ก้านฯฝ้า)