หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้านบ่าป๊าว
อักษรล้านนา
ก้านฯบ่าฯพ้ลฯาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้านบ่าพล้าว]
ความหมาย

น.ทางมะพร้าว; เฮวบ่าป๊าว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้านบ่าป๊าว (ก้านฯบ่าฯพ้ลฯาวฯ)