หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้านคอ
อักษรล้านนา
ก้านฯฅํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้านฅอ]
ความหมาย

น.บริเวณลำคอทางด้านหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้านคอ (ก้านฯฅํอฯ)