หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้านก๊าว
อักษรล้านนา
ก้านฯค้าฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้านค้าว]
ความหมาย

น.คันที่ใช้ยกยอจับปลา; กันจ๋ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้านก๊าว (ก้านฯค้าฯวฯ)