หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้านกุ่ง
อักษรล้านนา
ก้านฯกุ่ง
เทียบอักษรไทย
[ก้านกุ่ง]
ความหมาย

ว.เจริญรุ่งเรือง;ส่วนมากมักใช้ ก้านกุ่งรุ่งเรือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้านกุ่ง (ก้านฯกุ่ง)