หน้าหลัก
ก้านกุ่ง
ก้านฯกุ่ง
[ก้านกุ่ง]

ว.เจริญรุ่งเรือง;ส่วนมากมักใช้ ก้านกุ่งรุ่งเรือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้านกุ่ง (ก้านฯกุ่ง)