หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าตืนก้าฮอน
อักษรล้านนา
ค่าฯทืนฯค่าฯรอฯร
เทียบอักษรไทย
[ค่าทืนค่ารอน]
ความหมาย

ดู...ก้าตืน

ออกเสียงล้านนา
ก้าตืน
อักษรล้านนา
ค่าฯทืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่าทืน]
ความหมาย

น.เงินทุน; ก้าตืนก้าฮอน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าตืนก้าฮอน (ค่าฯทืนฯค่าฯรอฯร)