หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าตืน
อักษรล้านนา
ค่าฯทืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่าทืน]
ความหมาย

น.เงินทุน; ก้าตืนก้าฮอน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าตืน (ค่าฯทืนฯ)