หน้าหลัก
ก้าง
ค่าฯงฯ
[ค่าง]

น.ค่าง - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายลิง แต่ลำตัว แขน ขา และหางยาวกว่าลิง ตัวสีเทาเงินถึงเทาเข้ม กินผลไม้ ใบไม้ เป็นอาหาร

ก้าง
ก้าง
ก้างฯ
[ก้าง]

น.ก้าง - กระดูกที่ยื่นออกมาจาก กระดูกแกนกลางโครงร่างของปลา แทรกอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าง (ก้างฯ)