หน้าหลัก
ก้าคิง
ค่าฯฅิงฯ
[ค่าฅิง]

น.ขนาดเท่ากับต้นแบบ เช่น หุ่นก้าฅิง-หุ่นหรือรูปปั้นที่มีขนาดเท่ากับตัวของผู้เป็นแบบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าคิง (ค่าฯฅิงฯ)