หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อหว้อ
อักษรล้านนา
กํอฯหํวฯอฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้อหว้อ]
ความหมาย

ว.ลักษณะที่ลึกลงไปของสิ่งที่มีขนาดปานกลาง เช่น ต๋าเลิ๊กก้อหว้อ - ดวงตาลึก; ถ้าสิ่งขนาดเล็กมากหรือขนาดจิ๋วใช้ กี้หวี้; ถ้าขนาดใหญ่ใช้ โก้โหว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อหว้อ (กํอฯหํวฯอฯฯ)