หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อยๆ
อักษรล้านนา
ค่อฯยฯๆฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่อยๆ]
ความหมาย

ว๑.ใช้ตามหลังเพื่อห้ามในการกระทำเช่นนั้น เช่น อู้ก้อยๆ - พูดเบาๆ (อย่าพูดแรง),ไห้ก้อยๆ - อย่าร้องไห้ดัง ว๒.ใช้นำหน้าเพื่อเน้นในการกระทำเช่นนั้น อย่างระมัดระวัง เช่น ก้อยๆอู้ - ค่อยพูดค่อยจา (แบบโอภาปราศรัย), ก้อยๆคิด - ค่อยๆคิด(คิดให้รอบคอบ),ก้อยๆเตว ขัวหลุ๋ - ค่อยๆ เดินสะพานชำรุด(เดินด้วยความระมัดระวัง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อยๆ (ค่อฯยฯๆฯ )