หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อย
อักษรล้านนา
ค่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่อย]
ความหมาย

ว.เบา,ไม่ดัง,ไม่แรง,ไม่หนัก เช่น อู้ก้อย - พูดเบา,ไห้ก้อย - ร้องไห้ไม่ดัง สัน.ใช้เชื่อมประโยค เช่น อาบน้ำแล้วก้อยแต่งตั๋ว - อาบน้ำแล้วค่อยแต่งตัว

ออกเสียงล้านนา
ก้อย
อักษรล้านนา
ก้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้อย]
ความหมาย

น๑.ด้านหนึ่งของเหรียญกษาปณ์ตรงข้ามกับด้านหัว คือด้านก้อย น๒.เรียกนิ้วมือนิ้วที่เล็กที่สุดว่า นิ้วก้อย น๓.ชื่ออาหารอีสานชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบหลักคือเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น หมู วัว ควาย กุ้ง ปลา ไข่มดแดง เป็นต้น หั่นเป็นชิ้นบางๆ อาจดิบหรือสุกโดยการย่าง ลวก คลุกเคล้ากับเครื่องปรุงก้อย ชูรสด้วยน้ำตาลทราย มะนาว น้ำปลา เป็นต้น เรียกชื่อตามชนิดของสัตว์นั้นๆ เช่น ก้อยหมู ก้อยกุ้ง ก้อยไข่มดส้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อย (ก้อฯยฯ )