หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อมใจ๊
อักษรล้านนา
คอฯมไช้
เทียบอักษรไทย
[ค่อมใช้]
ความหมาย

น.เรียกหญิงรับใช้ ในราชสำนักหรือคุ้มหลวงว่านางก้อมใจ๊

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อมใจ๊ (คอฯมไช้ )