หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้อมด้อม
อักษรล้านนา
ก้อฯมด้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ก้อมด้อม]
ความหมาย

ว.สั้นมาก - ใช้ตามหลัง สั้น เป็น สั้นก้อมด้อม - สั้นมาก. ถ้าสั้นมากๆ ใช้ สั้นกิ้มดิ้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อมด้อม (ก้อฯมด้อฯม )