หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อมคำ
อักษรล้านนา
ค่อฯมฅำ
เทียบอักษรไทย
[ค่อมฅำ]
ความหมาย

น.แมลงค่อมทอง; มักปรากฏในวรรณกรรม ทั่วไปใช้ แมงตั๊บคำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อมคำ (ค่อฯมฅำ)