หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อมขั้นได
อักษรล้านนา
ค่อฯมขั้นฯได
เทียบอักษรไทย
[ค่อมขั้นได]
ความหมาย

น.ท่อนไม้ที่รองรับบันได,เชิงบันได; กุ้มขึ้นได,กุ้มคันได ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อมขั้นได (ค่อฯมขั้นฯได )