หน้าหลัก
ก้อม
ค่อฯม
[ค่อม]

น.ม้ารองนั่งเตี้ยๆไม่มีพนักพิง,เบาะรองนั่งเล็กๆเตี้ยๆ ก๊อบ,ก๊อบนั่ง ก็ว่า

ก้อม
ก้อม
ก้อฯม
[ก้อม]

ว.สั้น เช่น เตี่ยวก้อม - กางเกงขาสั้น, หมาหางก้อม - หมาหางสั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อม (ก้อฯม )