หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อม
อักษรล้านนา
ค่อฯม
เทียบอักษรไทย
[ค่อม]
ความหมาย

น.ม้ารองนั่งเตี้ยๆไม่มีพนักพิง,เบาะรองนั่งเล็กๆเตี้ยๆ ก๊อบ,ก๊อบนั่ง ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
ก้อม
อักษรล้านนา
ก้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ก้อม]
ความหมาย

ว.สั้น เช่น เตี่ยวก้อม - กางเกงขาสั้น, หมาหางก้อม - หมาหางสั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อม (ก้อฯม )