หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อบ
อักษรล้านนา
คอฯบ
เทียบอักษรไทย
[คอบ]
ความหมาย

ก.ประกบ,ประคบ,ผสมพันธุ์สัตว์,ตอน อย่างตอนกิ่งไม้,ให้เพิ่มขึ้นอีก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อบ (คอฯบ)