หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อนแก้ว(กวี)
อักษรล้านนา
ก้อฯรแก้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้อนแก้ว]
ความหมาย

น.ดวงเดือน ส.เรียกบุคคลที่รัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อนแก้ว (กวี) (ก้อฯรแก้วฯ)