หน้าหลัก
ก้อนแก้ว (กวี)
ก้อนแก้ว(กวี)
ก้อฯรแก้วฯ
[ก้อนแก้ว]

น.ดวงเดือน ส.เรียกบุคคลที่รัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อนแก้ว (กวี) (ก้อฯรแก้วฯ)