หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อนเส้า
อักษรล้านนา
ก้อฯรเส้า
เทียบอักษรไทย
[ก้อนเส้า]
ความหมาย

น.ก้อนดิน,หิน,อิฐ เป็นต้น ตั้งเป็นสามมุมสำหรับรองรับหม้อแกง หรือสิ่งอื่นสำหรับการหุงต้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อนเส้า (ก้อฯรเส้า)