หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้อน
อักษรล้านนา
ก้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ก้อน]
ความหมาย

น๑.ของที่เกาะติดรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นกระจุกแน่น เช่น ก้อนข้าว น๒.สิ่งที่แตกหรือแยกออกมาจากสิ่งใหญ่ซึ่งมีรูปทรงไม่แน่นอน เช่น ก้อนหิน ลัก.ใช้กับของที่มีลักษณะดังกล่าว เช่น ข้าว ๓ ก้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อน (ก้อฯร)