หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้องแก้ง
อักษรล้านนา
ก้อฯงแก้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้องแก้ง]
ความหมาย

น.ลูกคลักเสียบ ไม้ขึงปากยอตกปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้องแก้ง (ก้อฯงแก้งฯ)