หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้องเอิ้น
อักษรล้านนา
ก้ลฯอฯงเอิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้องเอิ้น]
ความหมาย

น.เครื่องกระจายเสียง,เครื่องขยายเสียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้องเอิ้น (ก้ลฯอฯงเอิ้นฯ)