หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้องเป่าไฟ
อักษรล้านนา
ก้ลฯอฯงเปั่าไฟ
เทียบอักษรไทย
[กล้องเป่าไฟ]
ความหมาย

น.กล้องเป่าไฟ; ดู...ก้องเป่า

ออกเสียงล้านนา
ก้องเป่า
อักษรล้านนา
ก้ลฯอฯงเป่า
เทียบอักษรไทย
[กล้องเป่า]
ความหมาย

น.กล้องไม้ไผ่ยาวประมาณ ๑ ฟุต โตประมาณนิ้วครึ่งใช้ปากเป่าลมผ่านกล้องนี้ไปยังไฟในเตาไฟที่กำลังนึ่งข้าวหรือทำอาหารเพื่อให้เปลวไฟลุกแรงขึ้น; ก้องเป่าไฟ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้องเป่าไฟ (ก้ลฯอฯงเปั่าไฟ)