หน้าหลัก
ก้องเป่าไฟ
ก้องเป่าไฟ
ก้ลฯอฯงเปั่าไฟ
[กล้องเป่าไฟ]

น.กล้องเป่าไฟ; ดู...ก้องเป่า

ก้องเป่า
ก้ลฯอฯงเป่า
[กล้องเป่า]

น.กล้องไม้ไผ่ยาวประมาณ ๑ ฟุต โตประมาณนิ้วครึ่งใช้ปากเป่าลมผ่านกล้องนี้ไปยังไฟในเตาไฟที่กำลังนึ่งข้าวหรือทำอาหารเพื่อให้เปลวไฟลุกแรงขึ้น; ก้องเป่าไฟ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้องเป่าไฟ (ก้ลฯอฯงเปั่าไฟ)