หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้องหง้อง
อักษรล้านนา
ก้อฯงห้งฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ก้องหง้อง]
ความหมาย

ว.คำเสริมท้ายคำว่า งอ แสดงลักษณะของสิ่งเล็กที่งอ เช่น บ่าขามงอก้องหง้อง; ถ้าของใหญ่ใช้ โก้งโหง้ง หรือ โก๊งโง้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้องหง้อง (ก้อฯงห้งฯอฯง)