หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้องมูยา
อักษรล้านนา
ก้ลฯอฯงมูอยฯา
เทียบอักษรไทย
[กล้องมูอฺยฺา]
ความหมาย

น.กล้อง สำหรับสูบยาเส้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้องมูยา (ก้ลฯอฯงมูอยฯา)