หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้องผู่
อักษรล้านนา
ก้ลฯอฯงผู่
เทียบอักษรไทย
[กล้องผู่]
ความหมาย

น.กล้องเป่าลูกดอก ทำด้วยไม้ไผ่ชนิดปล้องเล็กบางยาว เรียก "ไม้เฮี้ย" ใช้เป็นลำกล้องเป่าลูกดอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้องผู่ (ก้ลฯอฯงผู่)