หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้องถ่ายฮูบ
อักษรล้านนา
ก้ลฯอฯงถ่ายฯรูบ
เทียบอักษรไทย
[กล้องถ่ายรูป]
ความหมาย

น.อุปกรณ์จำลองหรือปันทึกถาพ โดยวิธีให้แสงจากสิ่งที่จะถ่ายไปตกบนแผ่นวัสดุใส เช่นกระจก ฟิล์ม หรือแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ(เมโมรี่) ของกล้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้องถ่ายฮูบ (ก้ลฯอฯงถ่ายฯรูบ)