หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้องก๋อ
อักษรล้านนา
ค่อฯงกํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่องกอ]
ความหมาย

ก.อาการนอนหงายให้เด็กเล็กนั่งบนฝ่าเท้าทั้งสองข้าง แล้วยกเท้าขึ้นลง เรียก สิ๋กก้องก๋อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้องก๋อ (ค่อฯงกํอฯ)