หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อกวอก
อักษรล้านนา
คอฯกวอฯก
เทียบอักษรไทย
[คอกวอก]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของหรือใบหน้าผอมมาก หรือซีดขาว; ถ้าขนาดใหญ่ใช้ โก้กโวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อกวอก (คอฯกวอฯก)