หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อก
อักษรล้านนา
คอฯก
เทียบอักษรไทย
[คอก]
ความหมาย

ก.ผสมพันธุ์ เช่น เอาหมูไปก้อก - เอาหมูไปผสมพันธุ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อก (คอฯก)